Courses / Kurser

This is mostly for the Swedish readers so I won’t translate it for you 🙂

————————————————————-

Här kommer jag att lägga upp notiser om kurser och föreläsningar som jag anordnar själv eller i samarbete med någon.

07Aug2017

Sy en kjortel efter medeltida förlaga

Två dagar, 7:e och 10:e Augusti.

From 10:00 am until 5:00 pm

At Donnerska huset / ovanpå turistbyrån

Find out more...