Everything but the kitchen sink / Allt eller inget

Every now and then I come across people that wants to know if they can use ”cooler” materials than wool, since it would be to warm during the summer to wear all the layers they want to wear.

Well, you can be a nobleman and use silk for the inbetween layer but why do you feel the need to wear autumn and winter garments during the summer?
It’s the same thing as putting on your warmest scarf, a nice thick cap and a coat in the middle of the summer.

If you want to have a lieripipe hood in the middle of the summer with hot sun. Well do so, but that is similar to putting on a knitted scarf in the middle of the summer in modern times.
You can do it, it can be a fashion statement. But you know that you will be hot and sweaty and that is a choice that you will have to make then.
If the fashion of today states that you need a thick woolen scarf, you probably wouldn’t get one in linnen. You would wear the wool and be warm or skip it. Perhaps you would bring it hanging over your bag or tucked in your belt so you could put it on when the sun goes down and it gets colder?
Sounds kind of like common sense?
Well yes it is.
So why do we insist of not listening to our common sense?

(We do need to remember though… the ”common sense” have changed a bit over the centuries. )

When I started doing ”Medieval things”, one thing that I heard often was that everyone had almost everything in their belt. Their food bowl, something to drink out of, the cutlery… If you owned it – you wore it in the belt.
Well, that was a lot of crap actually…
It seems that you don’t carry around your whle household in your belt. Perhaps a eatingknife. Or a dagger.
Maby a pouch for some gold for the less fortunate or to shop with. But not more than that. Or not at least what I have seen…

So strip your outfit down.
Do you really need everything at the same time?
If you don’t plan to use it – leave it at home. That goes for the garments as well.

On the other hand – when it is cold outside – use what you have to keep warm 😉
The picture is an old one of me at a winter event.

——————————————————————————————

Ibland stöter jag på människor som vill veta om de kan använda ”svalare” material än ull, eftersom det skulle vara för varmt under sommaren för att bära alla lager som de vill.

Tja, du kan vara en adelsman och använda silke för mellanlaget, men varför måste du bära höst och vinterkläder under sommaren?
Det är samma sak som att sätta på dig din varmaste halsduk, en fin tjock mössa och en kappa mitt i sommaren.

Om du vill ha en struthätta i mitten av sommaren när solen skiner. Tja, ha det, men det blir samma sak som att man sätter på sig en stickad halsduk i mitten av sommaren i modern tid.
Klart du kan göra så, det kan vara en modetrend. Men du vet att du kommer bli varm och svettig och det är ett val som du får göra.
Om dagens mode säger att du behöver en tjock halsduk i ull,  såskulle du förmodligen inte skaffa en i linne. Du skulle bära ullen och svettas eller hoppa över den. Kanske skulle du bära halsduken hängande över din väska eller nerstoppad i bältet så att du kan ta på den när solen går ner och det blir kallare?
Låter det som vanligt sunt förnuft?
Jo, ja det är precis det.
Så varför insisterar vi på att inte lyssna på vårt sunda förnuft?

(Vi måste komma ihåg att ”sunt förnuft” har förändrats lite under århundradena dock.)

När jag började göra ”Medeltida saker”, så var det en sak som jag hörde ofta…  Alla hade nästan allt i bältet… Deras matskål, något att dricka ur, besticken … Om du ägde det – så bar du det i bältet.
Skitsnack helt enkelt …
Det verkar faktiskt som om man inte bar hela sitt hushåll i bältet. Kanske en ätkniv. Eller en dolk.
Kanske en påse för lite guld för de mindre lyckliga eller att handla med. Men inte mer än det. Eller inte vad jag har sett i alla fall …

Så förenkla din outfit.
Behöver du verkligen allt på samma gång?
Om du inte planerar att använda en sak – lämna den hemma. Det gäller också kläderna.

Å andra sidan – när det är kallt ute – använd vad du måste för att behålla värmen 😉
Bilden är en gammal av mig vid en vinterhändelse.

Learning by doing / Att lära sig praktiskt

During Medieval week / Medeltidsveckan in Visby (Gotland – Sweden) I will give a free course in how to sew a simple medieval tunic or dress.
The participants will learn by measuring and cutting out tunics that matches their measurements and then help sewing them.
The clothes will then be given to the volounteers closet to be used at the next event.

You can sign up for the event by going to ”courses/ kurser” and follow the instructions 🙂

————————————————————————-

Under Medeltidsveckan på Gotland kommer jag att hålla en gratis kurs i hur man syr enklare kjortlar.
Deltagarna får lära sig genom att mäta och klippa ut delarna enligt sina mått (troligtvis mäter man en i sin sy-grupp och använder denne som modell sedan) samt att sy ihop delarna till ett funktionellt plagg.
Kläderna kommer sedan Medeltidsveckans volontärer till nytta på nästa event.

Du kan anmäla dig genom att gå till ”courses/ kurser” och följa instruktionerna där 🙂

I like cookies. Have a few while you are browsing my page.