Fabrics, fabrics and more fabrics / Tyger, tyger och mer tyger.

To choose the right fabric can be a bit like entering the djungle.
But if you break it down it makes more sense.

First – what material do you want?
Cotton, wool, flax, polyester, silk or any other material.

Second – do you want a knitted fabric like jersey or an interlock, rib or any other kind of knit.
Or do you want a woven fabric like a plain weave, a tweed or perhaps a diamond twill?

Third – How thick do you want it?
Here you have to remember that not everyone will measure equally.
Most wenders use weight as a measurement for thickness, the more a fabric weighs – the thicker it is. But…
Some measure one meter of the full width of the fabric and weighs that.
Others measure one meter x one meter (or one foot x one foot) and use that weight as a measurement. So the same fabric at two different venders can have a different weight.
You also have to remember that a fabric that is tighter will weigh more than a sparser made fabric even if it is made up of exactly the same threads.
So this is the bit that is the hardest to learn.
But as long as you have the two first down, you will have a much easier time choosing a fabric.

So… just because a fabric is for example, wool – it doesn’t mean that it is woven, and it doesn’t mean that it will be fulled and thick, it can be knitted and light.

Remember – always ask for samples if you order online.


Att välja tyg kan vara en hel djungel.
Men genom att dela upp det så kan det bli lite lättare.

Först – vilket material vill du ha?
Bomull, ull, polyester, lin eller något annat?

För det andra – vilket tillverkningssätt?
Stickat eller vävt?
Stickade tyger använder samlingsnamnet trikå. Där finns bland annat jersey, interlock, mudd, ribbstickat mm
När det gäller vävda tyger så har du ju exempelvis tuskaft, kypert, diamantkypert, panamaväv mm.

För det tredje – tjocklek.
De flesta återförsäljare anger tjockleken i vikt per enhet.
Alla mäter inte likadant dock, så samma tyg kan se ut att väga olika mycket hos olika återförsäljare. Några mäter i löpmeter, dvs 1 meter av tygets fulla bredd. Andra i kvadratmeter, några i kvadratfot. Så det gäller att vara uppmärksam på det.
Hur tätt tyget är påverkar också vikten. Ett glesvävt tyg kommer vara mycket lättare än ett tättvävt tyg även om det är samma tråd som används i båda fallen.

Så – bara för att ett tyg är i exempelvis ull, så betyder det inte att det måste vara vävt och valkat. Det kan lika gärna vara stickat och tunt.

Är du osäker och beställer på internet så be alltid om tygprover,

———————————————————-

Perhaps this can be to some use.  // Kanske det här kan vara till nytta.

Kulturnav – textile words

Caring for your items / Att ta hand om dina saker

I don’t need to invent the wheel. There are some really good tutorials out there about how to wash your linnen and airing out your woolen clothes etc.
Some I have linked before under Material care.

But after Visby my yellow kirtle had a lot of large dark spots at the hem. And after rinsing the feet of my hose in a liter of water in the middle of the medieval week and finding almost half a deciliter of clay at the bottom of the sink… Well let’s just say that I thought that I needed to do more then airing out the kirtle after that 

I started by soaking the hem, no washing detergent or anything.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Jag behöver inte uppfinna hjulet. Det finns flera riktigt bra tutorials på nätet angående hur man tvättar linne på bästa sätt och hur man ska vädra ylle och förvara det osv.
Några har jag redan länkat till i avsnittet om materialvård.

Men efter Visby så var min gula kjortel inte så gul runt fållen längre, den hade stora mörka och skapra fläckar. Och efter att ha sköljt upp fötterna på mina hosor efter halva medeltidsveckan i en liter vatten och hittat ungefär en halv dl lera i botten av handfatet så kände jag att jag behövde göra mer än bara vädra kjorteln denna gång. 

Jag började med att blötlägga fållen, inget tvättmedel eller något annat.

 

 

 

The white piece of cardboard is only for comparison. This water is after the first wash of the entire kirtle with detergent.
I dont rub the fabric, I just move it around in the water and try to force the water trough the fabric.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Den vita kartongbiten är bara som referens. Det här vattnet är efter första tvätten av hela kjorteln med tvättmedel.
Jag gnuggar inte tyget utan rör bara runt det i vattnet och försöker tvinga vattnet genom tyget.

 

 

This is the second time with detergent.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Andra omgången med tvättmedel.

 

 

After first rinse.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Efter första sköljningen.

 

 

Three times is the charm   I find myself satisfied

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tredje sköljvattnet och jag anser mig nöjd 

 

This is how compleatly cleen water looks with the same lighting and on the same floor, in the same place.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Så här ser det ut med rent vatten i samma miljö och samma ljussättning.

 

So remember to sometimes give your gear a rinse even if you air them out as you should. The dirt particles will otherwise rub on the fibers and weaken them so you end up shortening the lifespand of your clothing.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Så kom ihåg att skölja upp dina saker ibland, även om du sköter dom enligt konstens alla regler med vädring mm. Smutspartiklarna vill annars ligga och gnaga på fibrerna i kläderna och förkorta deras livslängd.

Bleaching your linnen / Att bleka linne

It’s been a while since my last post now.
I have been working quite hard with making outfits for other people (something that I don’t do on a regular basis, I rather learn others how to do it for themselves  ). I even ventured in to the field of shoemaking since my teacher past away some time ago, and both me and a friend felt that we wanted to honour his work by passing the knowledge on to new students.

But onwards to the subject for this blogpost…
In a Swedish medieval sewing-group on Facebook we often have discussed the issue of what colour linnen should be.

As most of us, I used to buy ”bleached” or white linnen before, but a while ago I decided to try to bleach it myself, only using the sun, wind and regular washing (not detergent with bleach though).
And this is how it went…

I took a picture with a sample of the unbleached linnen attached to it, once a day.
After almost 2 weeks the weather started to get more unstable, so I haven’t been able to have the linnen out for 24 hours between photos, so I pulled the plug on the project so to say. But it will be even whiter with every use for a while yet even if the process isn’t as visible as it was the first couple of days 
The fabric have been washed 3 times during this time.
Some pictures is taken outside and some indoors. But I hope that you can see the fabric getting lighter by the day if you compare the difference between the test-cloth and the big one. Even in the first picture (24 hours in the sun) it is a suttle difference 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Det var ett tag sedan jag skrev något här nu.
Jag har jobbat rätt hård med att göra kläder till andra (något jag inte brukar göra, jag lär hellre andra hur dom ska göra sina egna saker  ), jag doppade till och med näsan i ett nytt ämne. En kurs i skomakeri. Detta eftersom min läromästare gick bort för ett tag sedan och jag och en vän ville hedra hans minne genom att föra hans kunskap vidare helt enkelt.

Men nu till ämnet för detta inlägg…
I Vi som syr Medeltidskläder (på Facebook) brukar vi ofta diskutera det här med färg på linne. Och som de flesta av oss så brukade jag köpa ”blekt” eller vitt linne tidigare, men jag bestämde mig för att testa att bleka själv, enbart med hjälp av sol, vind och vanlig tvätt (tvättmedel utan blekmedel dock).
Och det här är resultatet…

Jag tog en bild en gång om dagen tillsammans med en bit av det oblekta linnetyget fastsatt på tyget.
Efter ungefär 2 veckor så började vädret bli lite ostabilt och jag kunde inte längre ha det ute 24h i taget så jag bestämde mig för att sätta punkt för experimentet. Men det kommer fortsätta blekas ett tag till även om processen märkbart har stannat av nu 
Tyget har tvättats 3 gånger under den här perioden.

Några bilder är tagna utomhus och några inomhus så kvalitén varierar. Men jag hoppas att det går att se att det händer något, och att skillnaden mellan testlappen och det blekta tyget blir större varje dag som går 
Till och med i första bilden (efter 24 h) går det att se en svag skillnad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don’t forget your shoes / Glöm inte bort skorna

I have sewn 5 pairs of shoes during the last 1,5 years. The ones I show in this blog are my second pair.

When they were finished I rubbed them with leather oil and shoe fat to make them a bit waterresistant and also a bit softer. After the oil they were a bit uneven in the colour with brown markings, but I didn’t mind so much.

After the third time I used them we ended up in a rainstorm and they were completley drenched.
The brown spots had become very visible after the unwanted foot-bath and they didn’t come of even after a good rub with a towel and more leather oil. So i kind of discarded them and made a new pair as these also stretched a bit and became a bit to big for my feet.

Yesterday I decided to give them a wash with saddle soap since I were going to lend them out to a display that the local medieval group are going to attend this weekend. And I didn’t want to display dirty shoes since I know that people often wants to touch them to turn and watch from all sides.

And…

The markings and stains disappeared… I was flabbergasted… How? I had rubbed so hard earlier with water, oil and a rough cloth, but with no effect. And the saddlesoap just quite magically made it wanish.

So – I urge you all…
Clean your shoes and other leather items regularly, and oil / grease them after. They just dont look prettier- they will also last longer 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Under det senaste 1,5 året så har jag sytt 5 par skor. Dom jag visar här i inlägget är mitt andra par.

När dom var nysydda så oljade jag in dom ordentligt och la även på läderfett för att göra dom både lite mer vattentåliga men också mjukare. Efter att jag oljat in så hade det blivit lite färgförändringar med bruna fläckar men det var ok. Det kunde jag leva med liksom.

Tredje gången jag använde skorna så hamnade vi i ett riktigt regnoväder och dom blev ordentligt dränkta.
Det resulterade dels i att dom bruna fläckarna blev större och värre, men också att skorna tänjdes ut. Och jag har inte använt dom så mycket efteråt, jag sydde nya skor istället.

I går bestämde jag mig för att göra rent dom med sadeltvål eftersom jag skulle låna ut dom till en monter på en mässa som den lokala medeltidsgruppen ska vara med på och lortiga skor är inte så trevligt om man vill vrida, vända och kika på dom från alla håll och kanter.

Och…

Märkena försvann… dom nästan bara gled bort, typ magiskt…
Jag fattade först inte hur det gått till. Jag hade ju putsat av skorna tidigare med en grov handduk och vatten och sen med olja och fläckarna hade suttit som berget då.

Så – min uppmaning till alla är att göra rent era lädersaker ordentligt, och smörja/fetta in. Inte bara smörja.
Ni förlänger livslängden väldigt mycket på era grejor genom att ge dom lite kärlek ibland 

Materials and how to take care of them

 

So what materials can I use?
Well since we are focusing on how to sew clothing that is correct and will be accepted at high demand events, you are limited to what we know that they used in the period we are trying to recreate.

So for this sew-along we will use linnen and wool.

The linnen should be unbleached / natural colored or bleached but not pure white. No colour.
You also want it to be quite tightly woven but not to thick. So about 165-175 g per meter is the butterzone so to speak.
This will only be used for undergarments and veils and wimples.

Wool then?
Well I will not go into different ways of weaving the wool and what is more correct, because it’s usually not even an issue at events, so use one that you like. But try to stick with colours that were easy to get with plant dyeing. And as these clothes will be for the more common people, try to find lighter colours. Stay away from royal blue and santa red 

How to take care of your materials?
This is a blogpost from Maria Neijman that explains how to treat your linnen:
https://indemejarecristi.wordpress.com/2013/04/16/a-short-guide-washing-guide-for-linen-2/

And this is a link to a post about how to treat wool. It is written by Katafalk / Cathrin Åhlén:
https://katafalk.wordpress.com/2015/05/02/wool-preparing-washing-and-pressing/

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Så, vilka material kan jag använda?

Eftersom vi nu fokuserar på att sy korrekta kläder som kan accepteras på högkravsevent så är vi alltså begränsade till material som vi vet har använts under perioden vi försöker återskapa.

Så för denna sew-along kommer vi enbart använda linne och ylle.

Linnetyget ska vara naturfärgat/oblekt eller blekt men inte kritvitt. Inga färger.
Du bör också kolla att linnetyget är tättvävt men ändå inte för tjockt, idealet ligger mellan ca 165-175g per meter.
Detta kommer användas till underkläder samt slöja och haklin.

Ylle då?
Jag kommer inte gå in på olika vävsätt och vad som är korrekt och inte, för det är sällan ens ett problem på event, så använd det du gillar. Försök att hålla dig till färger som är enkla att få fram med växtfärgning. Och eftersom vi nu syr kläder för lite enklare samhällsklasser så kan det vara bra att inte satsa på dom mest mättade färgerna. Så inga klarblå och tomteröda 

Att ta hand om materialet:
I bloggen somnardetbegavsig finns mycket läsvärt. Bland annat två poster från Maria Neijman och Cathrin Åhlen (Katafalk)
angående hur man sköter sitt linne och ylle.
http://somnardetbegavsig.blogspot.se/2014/01/att-tvatta-linne_659.html
http://somnardetbegavsig.blogspot.se/2014/07/ylle-forbehandling-tvatt-och-press.html

 

I like cookies. Have a few while you are browsing my page.