Materials and how to take care of them

 

So what materials can I use?
Well since we are focusing on how to sew clothing that is correct and will be accepted at high demand events, you are limited to what we know that they used in the period we are trying to recreate.

So for this sew-along we will use linnen and wool.

The linnen should be unbleached / natural colored or bleached but not pure white. No colour.
You also want it to be quite tightly woven but not to thick. So about 165-175 g per meter is the butterzone so to speak.
This will only be used for undergarments and veils and wimples.

Wool then?
Well I will not go into different ways of weaving the wool and what is more correct, because it’s usually not even an issue at events, so use one that you like. But try to stick with colours that were easy to get with plant dyeing. And as these clothes will be for the more common people, try to find lighter colours. Stay away from royal blue and santa red 

How to take care of your materials?
This is a blogpost from Maria Neijman that explains how to treat your linnen:
https://indemejarecristi.wordpress.com/2013/04/16/a-short-guide-washing-guide-for-linen-2/

And this is a link to a post about how to treat wool. It is written by Katafalk / Cathrin Åhlén:
https://katafalk.wordpress.com/2015/05/02/wool-preparing-washing-and-pressing/

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Så, vilka material kan jag använda?

Eftersom vi nu fokuserar på att sy korrekta kläder som kan accepteras på högkravsevent så är vi alltså begränsade till material som vi vet har använts under perioden vi försöker återskapa.

Så för denna sew-along kommer vi enbart använda linne och ylle.

Linnetyget ska vara naturfärgat/oblekt eller blekt men inte kritvitt. Inga färger.
Du bör också kolla att linnetyget är tättvävt men ändå inte för tjockt, idealet ligger mellan ca 165-175g per meter.
Detta kommer användas till underkläder samt slöja och haklin.

Ylle då?
Jag kommer inte gå in på olika vävsätt och vad som är korrekt och inte, för det är sällan ens ett problem på event, så använd det du gillar. Försök att hålla dig till färger som är enkla att få fram med växtfärgning. Och eftersom vi nu syr kläder för lite enklare samhällsklasser så kan det vara bra att inte satsa på dom mest mättade färgerna. Så inga klarblå och tomteröda 

Att ta hand om materialet:
I bloggen somnardetbegavsig finns mycket läsvärt. Bland annat två poster från Maria Neijman och Cathrin Åhlen (Katafalk)
angående hur man sköter sitt linne och ylle.
http://somnardetbegavsig.blogspot.se/2014/01/att-tvatta-linne_659.html
http://somnardetbegavsig.blogspot.se/2014/07/ylle-forbehandling-tvatt-och-press.html

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

I like cookies. Have a few while you are browsing my page.