Step 1 – Getting started

Here we go.

First of all, I always make a test of how I will position the pieces on the fabric.
I usually do this in paint, but you can use a pen and pencil or cut out pieces of paper to use as pieces of a puzzle.
This fabric is 1.40 m wide and 2.50 m long.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Först och främst så gör jag alltid ett test på hur jag ska lägga ut delarna på tyget.
Jag brukar använda paint för det, men det går lika bra med papper och penna, eller urklippta pappersbitar som du kan pussla med.
Den här tygbiten är 1.40 m bred och 2.50 m lång.

When I am satisfied that I use the fabric in the most efficient way, then I check it directly on the person that I make the kirtle for. In this case – My husband.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

När jag är nöjd med utlägget och ser att jag använder tyget så tygbesparande som möjligt så är det dags att kolla att det stämmer med personen som ska ha kjorteln. I det här fallet – Min make.

 

Both with and length is checked.
Of course our little helper needed to check that I were doing it right 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kolla både bredd och längd.
Stjälpredan kollar att matte sköter sig 

 

Here comes the scary part.
Tear the fabric into the right sizes. Don’t forget sewing allowances.
Why tearing?
Well, then you know for certain that the peices are exactly on the grain. And if you did follow the advices on how to take care of your material, you now have nice straight pieces.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Här kommer den skrämmande biten.
Riv tyget till rätt storlek. Glöm inte sömsmånen.
Varför riva?
Tja, om du river så blir det alltid trådrakt. Och om du följde skötselråden i ett tidigare inlägg så har du nu fina raka delar.

 

Check all pieces så you know that you havent made any misstakes.
If you now see that your front, back och sleeve-pieces are to small, then you need to make another pice and join together. Don’t worry… It is quite ok to piece fabric together to form a wider piece of fabric.
I am satisfied with my front and back pieces

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dubbelkolla så att du är säker på att inte ha missat något.
Om du ser att fram och bakstycket är för smala så får du göra en till bit och skarva in. Oroa dig inte… skarvar är HK
Jag är nöjd med fram och baksida här i alla fall.

 

When I checked the sleeve I noticed that they were far to wide, so I messured my fabric again and, well, this was more than 10 cm wider, compared to the one I sewn my kirtle in (same seller, same category of fabric så I just had assumed that they were the same). – Take this as a lesson to always messure

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

När jag kontrollerade ärmarna så såg jag att dom var väldigt mycket vidare än vad jag hade trott. Så jag kontrollmätte tyget och såg att det var över 10 cm bredare än det jag sydde min kjortel i (samma säljare, samma kategori av tyg så jag hade bara antagit att dom var lika stora). – Ta det som en läxa i att alltid mäta 

 

After correcting the with of the sleeve I started with the gussets. I want three whole gores and one devided.
So I fold the square that I messured out to be sufficiant – like this

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Efter att ha korrigerat vidden på ärmarna så började jag med kilarna. Jag vill ha tre hela och en delad.
Så jag viker rutan som jag tidigare mätt ut att bli tillräckligt stor – så här.

 

As you see, it is four layers. And the ends I lay so they are about one cm outside the center fold.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Som du kan se så är det 4 lager, ändarna ska hamna ca 1 cm utanför vikningen som är mitt på tyget.

Cut the fabric like this.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Klipp såhär.

Now you have 3 whole gussets and one divided

Nu har du 3 hela kilar och en delad.

The square ”armpit-gussets” should be about 12×12 cm. If you have a broad chest or arms, you might want to make the gusset bigger. I didn’t take a picture of making these, because I believe that if you have come this far, you probably can make a square 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ärmspjället (den fyrkantiga biten som ska hamna i armhålan) är inget jag visar hur jag klipper till. Om du har hängt med såhär långt så borde du kunna klippa till en fyrkantig bit 
12X12 cm brukar vara lagom, men har du bredare överarmar eller stor bröstkorg så kan du behöva göra dom lite större.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

The next post is about basting the pieces together and trying it on.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nästa bloggpost kommer handla om att tråckla ihop och prova.Ki

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

I like cookies. Have a few while you are browsing my page.