How to – S-sleeve / Hur man gör en S-ärm

It is sooooo complicated to do a S-sleeve!
I have heard that several times. And well… It is easier to do a t-shirt kind of sleeve, just straight edges and then a small gusset (or dart) in the armpit.
That is why I do recommend that for beginners.

But then we have the ones that can draft a modern sleeve in their sleep, but can’t get their head around doing an S-sleeve.
How will you get around that problem? Well, you can start by taking a modern sleeve pattern, taping the edges together and then cutting it where you want the seam.

But then you are left with a modern problem. The modern armhole where the seam for the sleeve is out on your shoulder and not inside of the shoulder joint. And it is also much bigger of a hole then the medieval one.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Det är sååååå svårt att göra en S-ärm!
Det har jag hört många många gånger. Och ja, det enklaste är ju en vanlig t-shirtärm, bara raka kanter och sen en liten kil (ärmspjäll) i armhålan.

Men sen har vi ju de som kan rita upp ett modernt ärmmönster i sömnen. Men som inte kan förstå principen med en S-ärm.
Hur kommer man runt det problemet? Tja, man kan ju börja med att ta ett vanligt modernt ärmmönster, tejpa ihop kanterna och klippa upp där man vill ha sömmen.

Men, då sitter du fortfarande med lite moderna problem. Ett modernt ärmhål har ärmsömmen ute på kanten av axeln och inte innanför axelleden. Och du har också ett mycket större ärmhål än vad som var vanligt på medeltiden.

Start with creating the bodice of your garment. Keep the armhole tight around the arm all the way up in your armpit, but you should be able to rotate your arm without it moving the fabric around it (so the shoulder seam should stop right before your shoulder joint).
I don’t have any pictures of this but it is well described at cottesimple.com in: A curved front seam.

Börja med att få till den övre delen av din kjortel och håll ärmhålet tight runt armen.
Du ska ha tyg ända upp till armhålan, men inte ut på axelleden utan du vill att sömmen där ärmen sitter fast ska hamna på insidan av axelleden. Om du roterar armen så ska du liksom inte hindras av tyget någonstans runt axeln.
Jag har tyvärr ingen bild på detta, men det finns bra beskrivet på cottesimple.com under A curved front seam.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

After fitting the bodice, I take 2 pieces of A4 paper and taping them together, long edges together (or you can us an A3, but almost everyone have some form of A4 at home).
Fold the edges in towards the taped middle just to create guidelines. Open it and fold down the center taped line.
Put the paper on a flat surface and take your bodice and put the armhole part with the side seam on the guideline and draw exactly how the curve looks, for about 5 cm on both sides of the middle fold.

När du har passat in och sytt överdelen på kjorteln så tar du 2 A4-papper och tejpar ihop dom, långa sidor mot varandra. (Eller så tar du ett A3, men A4 brukar alla ha hemma).
Vik in kanterna mot mitten/tejpade delen för att skapa guidelinjer. Vik upp och vik sen mitt på, vid tejpen alltså.
Lägg pappret på en plan yta och ta din överdel och placera sidosömmen på papprets guidelinje. Släta ut tyget och rita ut kurvan av ärmhålet 5 cm på varje sida av mittlinjen

Now you can either draw a curve on freehand or take your bodice and use the shoulder part to use as a guide for the upper curve.
The total length of the S-shape should be as many cm/inches as your armhole is around if you measure it on the seam-line (not where it is cut because it will be shorter if you measure at the edge then it will be if you measure where you will stitch).
I have made a note on the picture ”greppet” (swedish), it is the part that is exactly how the armhole looks on the bodice.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nu kan du antingen rita ut den övre kurvan på frihand eller använda axel-delen på din kjortel som mall.
Totala längden på S-kurvan ska vara lika lång som omkretsen på ditt armhål vid sy-linjen. Inte där du har den råa kanten. Så om du har 1 cm sömsmån så mäter du alltså 1 cm från kanten och runt.
Delen där det står ”greppet” är den del som är exakt likadan som delen i armhålan på ditt plagg.

I then can cut the sleeve part after this curve. The width of my upper arm is the width of the fabric + seam allowence and usually some extra width for movement, but I am getting thinner so I made this skin tight just so it can fit even when I have lost a bit more weight. So this curve is longer then my fabric is wide and therefore I added a gore to.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sen klipper jag ut ärmen efter kurvan jag precis skapat. Normalt sett ska tyget vara ärmens omkrets + sömsmån + några cm rörelsevidd. Men jag gör hela denna kjortel snortight eftersom jag håller på att minska i vikt och inte vill att den är för stor redan efter en månad eller två. Längden på kurvan är därför bredare än ärmen och för att lösa det så lägger jag till en kil.

If you don’t want to use your bodice as a guide, you can use this theoretical constructionmethod instead.

Since the text is in Swedish – I will translate it for you:
S-curves total length (not the straight lines) should be the same length as the armholes circumference and a couple of cm for movement. (But don’t forget to add seam allowance).
You can gather the extra width on the upper part of the sleeve.
The green marking is the part that should have the exact same shape as the bottom of your armhole (about 10 cm in total).
The top line is the measurement between shoulder and wrist.
The middle line is just inbetween the top and the bottom of the curve.
And the bottom line is the length from the armpit to the wrist.
Add a gore (black part) if needed to get the right lenght of the curve without having it to be too steep.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Om du nu inte vill använda kjorteln som guide så kan du använda den här teoretiska metoden istället.

This is how the steepnes of the curve effects the movement of the arm.
(Translation)
Square = optimal movement, not so great fit.
Steap = bad movement, great fit.
In between (about 45 degrees angle) Ok fit, OK movement.

Last picture shows how high you can lift your arm before the garment starts to move with different steapnes of the sleeve.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Det här är en bild över hur S-kurvans branthet påverkar rörelsen.

And here is the final result
You have to forgive my moderh hair and shoes though 😉

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Och slutresultatet…
Ni får ursäkta modernt hår och skor dock 😉

Sewing buttons / Sy knappar

This video will be uppdated some day. But for now this will have to do. Sorry for only speaking Swedish, but I think that the images speaks for itself.
I maked this video with my phone tucked under my chin and taped to a measuringtape. So I know that the image isn’t centered and well… not that good either.
But I hope that you will get some help from it if you want to make buttons 🙂

—————————————————————————————

Den här videon kommer att uppdateras någon dag. Men den får duga så länge.
Jag låter lite tillknäppt (pun intended 😉 ) och videon är inte centrerad. Det beror på att jag har klämt fast telefonen under hakan när jag filmade och stöttat den med ett måttband som sitter fasttejpat på telefonen 😉
Slit den med hälsan så länge i alla fall.

Sleeves – theoretical / Ärmar – teoretiskt

This is a simple picture that I made to try to adress the differences between a straight square and triangle-based kirtle (straight pieces with gussets). And a kirtle with a set in sleeve with a S curve.

To describe the picture…
1/ The top part is the simple straight pieces with gussets. This is praktically speaking the base for all kirtles.

2/ The middle drawing is to describe the difference between the S-sleeve and a straight one and the difference between the armhole.
The red dotted lines is the difference.

3/ The lowest drawing + the green line in the middle one is where the S-sleeeve must have the exact same shape to fit properly.

———————————————————————

Den här enkla bilden gjorde jag för att förklara skillnaden mellan en vanlig rak isättning av ärm och en S-ärm.

1/ Det översta är raka stycken och kilar-principen, du behöver inte sy särken (linneunderkläderna) på något annat sätt än så här.  Det här är i princip grundkonstruktionen för alla överdelar. Man kan utgå ifrån detta när man ska bygga en annan typ av mönster.

2/ Den mittersta ska illustrera skillnaden mellan S-ärm med format ärmhål (alla röda streckade delar är ändringar)

3/ Den nedersta bilden, samt den gröna markeringen på både den och mellersta bilden ska visa vilka delar på ärm och ärmhål som måste ha precis samma form.

A kidneyshaped purse / En njurformad väska

Yesterday I remembered that I havent done any sew-alongs or tutorials for quite some time now. And the reason for creating this blog where to share how to make stuff.
So…
I hope that you will like this one.

From project start to blogpost finished where about 24 hours.
So I guess that you can make this purse in a weekend even without leatherexperience.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

I går kom jag på att jag inte har gjort mågra sew-alongs eller instruktionsinlägg på länge och anledningen till att jag startade bloggen var ju för att hjälpa människor att göra sina egna saker.
Så…

Hoppas du gillar denna sew-along.
Från att jag började projektet till att jag postade denna blogpost så har det tagit ungefär 24 h och jag har inte sytt konstant 
Jag antar att du kan genomföra det här projektet på en helg om du inte är så van att sy i läder.

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

First – start with looking at the PDF-file Purses in Pieces that you can find just by googling it. If you like it – buy it. I really enjoy it 
When you have read it – you will understand this instrucktion better. And something I will not get in to, but just refer to that PDF.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Börja med att googla efter Purses in Pieces och läs PDF:en. Om du gillar den så köp den. Jag tycker att det är värt det. 
När du har läst den så kommer du förstå instruktionerna här mycket bättre, och vissa saker kommer jag bara referera till PDF:en för.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

I start by drawing some examples of how I want the purse to look.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Jag börjar med att rita upp lite exempel på hur jag vill att väskan ska se ut.

 

Then I put two A4 papers with the short ends together and tape it together.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Jag tejpar ihop två A4-papper med kortsidorna mot varandra.

 

To get the size of the bag I usually fold the long sheet of paper in three.
And then I take one bit of.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

För att få rätt storlek på väskan så brukar jag vika det långa ihoptejpade pappret så det blir 3 delar.
Och sen tar jag bort en del.

 

This time I wanted it a tad bit bigger than the with of the paper so I put a litle bit on at the bottom sides..

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Den här gången kände jag att jag ville ha väskan en aningen bredare så jag skarvade på lite på sidorna.

 

Just to connect back to the beginning. This is the bag I chose and this is how i cut the folded paper. A shorter lid and a longer bottom – but the same shape.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Bara för att återkoppla. Det här är väskan jag valde och det här är hur jag klippte till det vikta pappret. Ett kortare lock och längre bottendel – men samma form.

 

This is how I lay the mane part out on the leather. Here I also experimented with the shape of the hole between the straps. But I don’t have to cut it until the bag is finished so I have time to change my mind a lot of times.
Some good examples on different shapes is found in the PDF i refered to in the beginning.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Så här lägger jag ut huvuddelen på lädret. Här hade jag också experimenterat med formen på hålet mellan hällorna på väskan. Men det behöver jag inte klippa till förrän väskan är ihopsydd så jag har tid att ändra mig flera gånger än.
Fler bra exempel på former finns i PDF:en som jag hänvisade till i början.

 

The three parts that you need for the purse.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dom tre delarna som behövs för väskan.

 

You will need two needles. But not cutting ones, blunt points. Beeswax, an awl and thread. This is pre-waxed linnen thread.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Du behöver två nålar. Men inte skärande, dom ska vara runda. Bivax, syl och tråd. Denna tråd är förvaxad linnetråd.

 

Put the pieces face to face (or right sides together as you say with fabric).

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Lägg delarna med lädersidan mot varandra och köttsidan ut. (Eller rätsida mot rätsida som man skulle säga med tyg)

 

I usually pin the parts together with clothespins, but if you have better (smaller and tighter grip) use them.
Thread both needles on the same thread an make a hole trough both pieces with the awl.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Jag brukar hålla ihop delarna med klädnypor men om du har bättre (mindre och hårdare grepp) så använd dom.
Trä båda nålarna på samma tråd och gör ett hål genom båda läderbitarna med sylen.

 

Pass one needle trough the hole, match it up so you have the same amount of thread on both sides.
Make another hole with the awl and put both needles trough the hole, one from each side. Do not cross over the side of the leather. It should resemble a straight machine stitch after a couple of stitches.
Pull troug – repeat.
If you need to take another piece of thread after a while, just stop sewing. Thread the needles again but start about 2-3 stitches back from where you ended, using the old wholes.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

För en nål genom hålet, se till att du har lika mycket tråd på båda sidor.
Syla upp ett nytt hål och stick igenom båda nålarna. En från varje håll. Korsa inte kanten på lädret med tråden. Det ska se ut som en raksöm på maskin när du har kommit en bit.
Dra igenom trådarna – upprepa.
Om du behöver ta ny tråd så sluta bara sy. Trä en ny bit tråd men börja 2-3 stygn från där du slutade och använd dom redan sylade hålen.

 

Turn the bag.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vänd väskan.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

This is a bit more advanced, but if you want you can do this on the lid (look at the PDF).

I cut the center out of the innerpart for the lid and replace with linnen.
Just put linnen all over the inside of the part. Stitch it on around the cut-out with the same kind of stitch you use to sew the bag together with.
Let the linnen hang over the sides for now.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Det här är överkurs, men om du vill så kan du göra så här med locket (kolla PDF:en)

Jag har klippt ut mittdelen på lockets insida och ersatt med linne.
Lägg helt enkelt linnet över hela den delen, sy runt den utklippta delen med samma stygn som du använder för att sy ihop väskan med.
Låt linnet hänga över sidorna än så länge.

 

After turning the purse you are going to latch the pouch together.
The historically correct thing to do is by making slits all the way trough the four layers that we have in this purse and then take a leather strap and join the layers together as they show in the PDF.
As they have so good pictures I descide to not try to show it as I usually cheat and just stitch it together 
This time I tried to make it right though…
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Efter att du har vänt väskan så ska du fästa ihop alla delar och skapa själva väskformen.
Det historiskt korrekta sättet att göra detta på är att använda en laskrem. Dom visar väldigt bra i PDF:en hur man gör så jag kommer inte visa det eftersom jag oftast brukar fuska och bara sy ihop delarna med nål och tråd 
Den här gången försökte jag göra det korrekt dock…

 

Make a slit after lacing/ stitching the bag together, so you can put stuff in your bag.
I probably will make a slit at the inside of the lid as well so you can put something small there, but I will wait and se what the person that will get this purse wants 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Gör en smal öppning efter att ha laskat / sytt ihop väskan så att du kan använda den.
Jag kommer troligtvis göra en öppning i locket också på insidan, så att den som får väskan kan stoppa saker där med, men jag ska först höra hur denne vill göra 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

An older yet more advanced purse, style 2 from the left of my first drawing.
Just as inspiration

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

En äldre men mer avancerad väska, 2 bilden från vänster på min första teckning.
Bara för inspiration.

************************************************************************************
My friend Sofia made a similar purse. You can read about it here

Heads up / Det är huvudsaken

This will be a short tutorial. I won’t show so much of the actual sewing this time, but you can find the techqniques in the earlier sew-alongs.

You already know wich stitches to use (and if you have missed that, find the kirtle sew-along and the post that is named ”time to sew”) so let us get on with this 

This time I will make a very simple headgear. It is basically a upside down bag, a bit cone shaped.

This is my inspiration, but the measurements is off, if you compares the inch and cm measurements – they don’t add up. So rather use the picture for guidance and do your own pattern based on your measurements 

I’ve started with measuring my husbands head since it is he who will wear it   and I decided to make the gore a bit wider then what the picture on the inspiration-side suggest, and I also will make the gusset on the bias so it will stretch (making it possible to have a snug fit but not riskt it to be to small or press on the skull).
Note that my husband holds the measuringtape a bit to high.
Take a couple of measurements around the head and settle for the larger one.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Det här kommer bli en kort tutorial. Jag kommer inte visa så mycket av själva sömnaden denna gång, men du kan hitta teknikerna jag använt i tidigare sew-alongs.
Du känner redan till vilka stygn du ska använda när du syr (om du har missat det så leta på min sew-along för kjorteln och posten som heter ”dags att sy” ) så vi kör på direkt 

Denna gång kommer jag göra en väldigt enkel huvudbonad. Det är i princip en upp och nervänd konformad påse.

Det här är min inspiration för detta. Men måtten är inte att lita på. Om du jämför inch med cm så stämmer dom inte. Så använd snarare bilden för inspiration och guide till hur ditt mönster bör se ut i slutänden och använd mått som passar för ditt huvud. 

Jag började med att mäta min makes huvud eftersom det är han som ska använda denna   och jag bestämde mig för att göra kilen bredare än vad det ser ut att vara på bilden på inspirationssidan och den är också klippt på skrå för att bli lite stretchig.  (vilket gör det möjligt att ha en snäv passform men utan att klämma eller riskera att bli för liten.)
Notera att min make håller måttbandet lite högt också. Ta gärna flera mått och välj det som blev störst.

 

 

Since it says on the linked page that the crown (or rather ”the bottom of the bag” as I think of it) is made of two pieces, I did sew 2 pieces of fabric together before I made the circular shape. But you can use a single piece if you wish.
If you are good at math you can calculate the measurements of the bottom piece and the smallest with of the bands so they fit when you are going to sew everything together.
But you can also take the band and measure the narrowest part against something circular (a bowl perhaps) and then trace the shape of the bowl that fits the best. Dont forget to add seam allowance 

Then I sew the top and bottom bands together, and then sewing down the seam allowances so I have a nice size piece of fabric.
Don´t forget to press the seams as it makes it easier to sew down the seamallowances as well as making it flatter and nicer to watch.

Fold the big piece of fabric that you just made and sew the sides together so you get a kind of tunnel. Press and sew down the seam allowance here as well.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Eftersom det står på den länkade sidan att toppen / ”the crown” (eller snarare ”botten på påsen” som jag ser det) är gjord av två delar så sydde jag ihop 2 bitar tyg innan jag klippte ut cirkelformen. Men vill du hellre ha en hel bit så funkar det lika bra.
Om du är bra på matte så kan du helt enkelt räkna ut vilken diameter på cirkeln (botten) du behöver. Eller så kan du göra som mig och mäta med den smalaste delen på bandet för att hitta rätt omkrets på en skål eller liknande och sen rita av skålen. Glöm inte att lägga till sömsmån bara 

Sen sydde jag ihop dom två banden och sydde ner sömsmånerna så jag har en platt stor bit av tyg att jobba med.
Glöm inte att pressa sömmarna eftersom det gör det lättare när du fäller sömsmånerna och det blir dessutom mycket plattare och snyggare resultat.

Vik ihop den stora tygbiten som du just tillverkat och sy ihop sidorna så du får en sorts tunnel. Pressa och sy ner sömsmånerna här också.

 

When you have sewn it together and sewn down the seam allowance, then it is time to fit the bottom (crown) on it.
I start by measuring out 4 points on both the bottom and the narrow end of the tunnel.
On the bottom-piece you can fold it 2 times in half and put a pin or a chalkline in each fold (just the outer edge) so you end up with it marked out in quarters.
Then you do the same with the end of the tunnel.
Now you have 4 evenly marked out places to pin the bottom to the end of the tunnel. Check the fit. You should have a little bulk, but not so much that it will form folds.
You can tack it in place now and really test the fit.
When you are satisfied that it will work, just sew it in place and sew down the seam allowanse as always 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

När du har sytt ihop det och sytt ner sömsmånen så är det dags att sätta på botten (eller locket, hur du vill se det).
Jag börjar med att dela in både botten och den smala delen av tunneln i 4 delar.
På bottendelen så viker jag helt enkelt den på mitten och sen mitten igen och sätter en nål eller ett kritstreck i varje veck så den blir indelad i 4 kvartar.
Sen gör jag likadant med änden på tunneln.
Nu har du 4 lika stora delar mellan markeringarna. Nåla ihop markering mot markering. Kolla av passformen. Det ska vara lite extra tyg mellan nålarna, men väldigt lite, det ska inte bildas veck när du syr ihop.
För att verkligen kolla passformen så kan du tråckla fast delen.
När du är nöjd med passformen så syr du fast den och fäller sömmarna som vanligt 

 

Now it is time for the gusset.
I chose to make the slit for the gusset about 13-14 cm from the side seam.
Then I pressed the edges of the slit so I can sew in the gusset from the outside as shown in the sew along for the kirtle.
To make sure that the cap will fit I just pinned the gusset in place and then my husband could try it on for size.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nu är det dags för kilen.
Jag valde att göra slitsen för kilen ungefär 13-14 cm från sidosömmen.
Sen pressade jag kanterna på slitsen så jag kan sy kilen från rätsidan på det sätt jag visar i min sew-along för kjorteln.
För att vara säker på att mössan kommer att passa så nålade jag fast kilen och sen fick maken testa storleken.

 

Sew the gusset in place and sew down the seam allowance, then hem the cap and you are finished.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Sy fast kilen, fäll sömmarna på den och fålla mössan så är du klar sen.

Finishing touches / Avslutande detaljer

Today I were at a sew-date at another medievalist and finished the last hose.
I’ve gotten a cry for help a couple of days ago, so I ’m sewing a complete outfit for a friend now and this blogpost has been kept on ice for a while because of that.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

I dag var jag på en sydejt hos en annan medeltidare och sydde klart sista hosan.
Eftersom jag fick ett rop på hjälp för ett par dagar sedan och nu håller på att sy en komplett outfit till en vän så har den här bloggposten fått ligga på is ett tag.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

I decided to line the hose with a strip of linnen fabric, just to make them a bit sturdier as the last ones I made stretched out a bit and is now a bit loose around the thigh.
And since I wanted to strengthen the hose at the front tip, i decided to make the linnen strips overlap there.
You can either use one long strip or two shorter and join them in the back of the hose (in line with the back seam). I used to shorter strips.

So first, start by cutting or tearing the strips in the with and length you want. Then fold the seam allowance in and make it flat by running your nails along the fold.
Press down the edge of the wollen hose so it will be easier to sew them together.
Then start to pin it in place if you feel that you need to do that, and just sew it in place with a seam of your choice. I used an overcasting seam.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Jag bestämde mig för att stärka upp hosorna med en remsa av linnetyg denna gången för att göra dom lite stadigare. Dom förra jag gjorde sträcktes ut lite runt låren och är nu lite lösa där.
Och eftersom jag också ville stärka upp runt den främre spetsen så valde jag att lägga remsorna omlott där.
Du kan göra en lång remsa som går hela vägen runt eller två kortare och skarva mitt bak.
Jag använde två kortare.

Så, börja med att klippa eller riva linneremsorna till den bredd och längd du önskar. Sen viker du in sömsmånen och drar med nageln över den vikta kanten tills du har plattat till det.
Pressa ner kanten / fållen på yllehosan så blir det lättare att sy ihop delarna.
Sen nålar du fast remsan om du känner att du behöver det, och sy ihop dom med valfri söm. Jag har valt en överkastande söm här.

 

When you sewn all around the edge of the hose, you can do the same with the inner edge of the linnen strip.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

När du har sytt hela vägen runt ytterkanten så gör du samma sak på andra sidan av linneremsan.

 

This stitch have I used several times before, so you should know it by now 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Det här stygnet har jag använt flera gånger tidigare, så du borde känna igen det nu 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

When you have sewn the linnen strip in place, you now have to make two lacing holes to be able to tie the hose to your linnen braies.
I use one of these, i don’t know the word for it in English, but if you don’t have one or cant find one, you can use an knitting needle or anything else with this shape.
Because if you pry apart the threads in the fabric to do the lacing holes, it will be a lot stronger than if you cut a hole.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

När du har sytt fast linneremsan så är det dags att göra två snörhål i varje hosa så att du kan knyta fast dom i brokorna.
Jag använder en sån här (en pryl) men man kan även använda en strumpsticka eller något annat med liknande form. Anledningen är för att om du bänder isär trådarna i tyget så får du ett mycket starkare snörhål än om du klipper upp ett hål.


Prey the threads apart until you have a big enough hole, you will have to repeat this a couple of times while sewing the lacing hole as it will shrink otherwise.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Bänd isär trådarna tills du har ett tillräckligt stort hål, detta kommer du behöva upprepa några gånger medan du syr också eftersom det annars kommer att krympa ihop igen.

 

Use buttonhole stitches to sew around the hole.
There is quite a lot of tutorials on buttonhole stitches. You can explain these in several ways, and I will explain my way here. But if you don’t understand my way, try some one elses 
The important thing is to get kind of a knot on the thread that will end up at the edge of the hole. This will make it more durable.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Använd knapphålsstygn för att sy runt hålet.
Det finns en hel del tutorials på knapphålsstygn. Man kan förklara dom på flera olika sätt, och jag kommer försöka förklara på mitt sätt här. Men om du inte förstår mitt sätt, så prova någon annans 
Det viktigaste är att få en sorts knut på tråden i kanten av hålet. Det gör sömmen mer motståndskraftig mot slitage.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

I sew my button holes and lacing holes from the backside. They usually gets prettier that way.
So put the needle trough the fabric, then up in the hole at the left of where the thread last came trough the fabric (the left of the last stitch).
Then put the thread in front of the needle in a loop that then goes on the back of the needle.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Jag syr mina knapphål och snörhål från baksidan, dom brukar bli finare på så sätt.
Så nålen ska gå genom tyget och sen upp genom hålet. Du syr åt vänster så att du alltså tar nästa stygn till vänster om senaste stygnet.
Sen låter du tråden gå framför nålen och i en båge runt och bakom nålen.

 

 

When you pull the needle trough, you should get a loop that looks like this.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

När du drar igenom nålen nu så bör du få en ögla som ser ut såhär.

See how it twists around the thread?
That will make a knot. Try to place the knot on the inner edge of the hole.
Don’t forget to use your tool to keep the size of the hole.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Ser du hur den vrider sig runt tråden?
Det kommer bilda en knut. Försök placera knuten på innerkanten av hålet.
Glöm inte att använda prylen för att se till att du håller storleken på hålet.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

This is how a finished hole should look like from the inside and outside.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Så här ska ett färdigt hål se ut från både fram och baksida.

 

And here is the finished result 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Och så här blev resultatet 

Making it nice and flat / Att få det platt och fint

A seam under the foot? That sounds quite inconvenient – right?

Well, it can be. And it can be quite nice.
I found that a wider seam allowance makes it nicer, since you almost get the feeling of having a nice felted sole under the foot.

So how do you make it flat? You are going to have a ”crossing” under the foot were the seams meet.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

En söm under foten? Det låter rätt obkevämt – eller hur?

Tja, det kan det vara. Och det kan vara rätt trevligt också.
Jag har märkt att om jag använder en bredare sömsmån så blir det skönare eftersom du nästan får känslan av att ha en filtad sula under foten.

Så hur får du det platt? Du kommer ju att ha en ”korsning” under foten där sömmarna möts.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

I basically just trim off access fabric, leaving as little as the fabric can handle.
If the fabric freys – I leave more…
So, cut of the corners where the seams meet, fold them in and sew them down with narrow stitching.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Praktiskt taget så trimmar jag bara bort överflödigt tyg och lämnar så lite det bara går för tygets räkning.
Om tyget fransar sig – så lämnar jag mer…
Så, klipp bort hörnen där sömmarna möts, vik in dom och sy ner dom med täta stygn.

 

 

This is an old picture of my first hose – not so nice stitching 
But you can see the finished crossing better here.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Det här är en gammal bild på min första hosa – så inte så snygga stygn 
Men du kan se det slutgiltiga resultatet bättre här.

 

So, that is under the foot. How about on the top?
Just cut straight to the seam on the foot-part, but not all the way in, leave a couple mm.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Så, det är under foten. Hur gör man ovanpå då?
Klipp rakt mot sömmen på fot-delen, men inte hela vägen in, lämna några mm.

Then just spread the edges apart when you sew the seam allowance down.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sen delar du bara på snittet när du syr ner sömsmånen.

A foot that fits / En passande fot

Now we have come to the part where you need to make the foot-piece.
This can be done in a couple of ways. For those who doesnt want a seam under the foot, you can drape a piece of fabric on the foot and stitch it onto the leg-piece. And then make a sole for the hose and stitch together.

But I don´t mind a seam under the sole of the fot, for me it would rather be quite agonising to have a seam on the outside of my foot, since one of my feet has been sliced open on the side three times due to surgery.
When I sew down the seam allowance on the hose, I do it as smooth as I can, and I also make a wider seam allowance under the foot than usual. I think that it makes it almost unnoticeable.
You can make the seam allowance as wide as the foot if you want. In that case you practically got an extra sole. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nu har vi kommit till den del då foten ska täckas.
Det här kan man göra på flera olika sätt. För er som inte vill ha en söm under foten så kan ni drapera ett tygstycke över foten och sy fast mot bendelen. Sen gör ni en sula och syr ihop alltihop.

Jag tycker inte att sömmen under foten stör något dock. För mig skulle det snarare bli rätt plågsamt att ha en söm på sidan av foten eftersom min ena fot har blivit uppskuren där tre gånger pga operationer.
När jag syr ner sömsmånen på hosor så försöker jag alltid göra det så plant som möjligt och under foten försöker jag dessutom göra sömsmånen bredare och då tycker jag att den knappt känns.
Sömsmånen kan du göra så bred du vill, den kan täcka hela vidden av foten. På så sätt får du praktiskt taget en exta sula.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

When you put your pattern on the fabric you probably noticed that you got two big cornerpieces left over.
Now you are going to use one (or two, depending on how big the pieces are and how big the feet are).

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

När du la på mönsterdelarna på tyget så märkte du antagligen att du fick två stora hörnbitar över.
Nu ska du använda en av dom (eller båda, beroende på hur stora bitarna är och hur stor foten är).

Start by putting the leg of the hose on and make sure it has the seam were it is supposed to be (center back of the leg and down around the heel.
Then drape the triangle piece around the foot with the straight corner pointing away from you (or the one wearing the hose) . Make sure that you have enough fabric under the toes that you can cover it from the sides.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Börja med att ta på hosbenet och kontrollera att sömmen är centrerad bak och ner runt hälen.
Drapera sedan triangeln över foten med 90-graders-hörnet pekandes bort från dig (eller från den som har hosan på sig). Kontrollera att det finns tyg så det räcker till att täcka under tårna när du viker in tyget från sidorna

 

Start tacking the cornerpiece of the fabric on to the leg-piece. Usually you have to do this two times since it is hard to get the fabric smooth over the foot at once.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Börja med att tråckla fast hörndelen av tyget mot ben-delen. Vanligtvis får man göra det här två gånger eftersom det är svårt att få tyget slätt över foten på en gång.

I am starting under the foot and working my way around.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Jag börjar under foten och arbetar mig runt.


When I have tacked the cornerpiece on to the leg-piece you can (if you want) trim the fabric down a bit.
Don´t take to much.
Check if you need to make corrections to the seam you just made right now (if it is wery croocked or anything else that is obviously ”off”).
Then you can start tack it under the foot. Either from the heal to the toes or the other way. Line it up with the seam that you have under the heel. Make sure that the fabric lays smooth around the foot.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

När du har tråcklat fast hörndelen mot bendelen så kan du (om du vill) trimma ner tyget lite.
Men ta inte för mycket.
Kolla om du redan nu måste göra ändringar till tråckelsömmen (om det är väldigt snett eller annat som är uppenbart ”fel”).
Sen kan du börja tråckla under foten. Spelar ingen roll om du går från häl till tå eller tvärt om bara du får sömmarna att mötas bak vid hälen. Var noga med att tyget ligger slätt runt foten.

Check the fit again between the fot and the leg-part. Adjust if you need to.
Then sew around the toes, quite close but with wiggleroom.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kolla passformen mellan fot och bendel igen och anpassa om det behövs.
Sen tråckla runt tårna. Rätt tight men med rörelsemån.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

I just realised that I missed the picture of how i tacked in front of the toes. And I don’t have the picture left.
But just follow the curve of the toes, about 2 mm in front of them and it will be ok.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Jag insåg precis att jag har missat bilden på hur jag tråcklade framför tårna. Och jag har inte bilden kvar.
Men följ kurvan som tårna bildar och tråckla ca 2 mm framför tårna så blir det bra.

Time to get started / Dags att börja

It is time to start to sew the leg-part of the hose, so start by pinning the edges.
Then use backstitches to sew it together as they are a bit stretchy and you want as much stretch as you can get (you can read more about stitches in the post for the kirtle that is name Time to sew).

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nu är det dags att sy ihop kanten på ben-delen. Så börja med att nåla.
Sen använder du efterstygn för att sy ihop det eftersom att dom stygnen är lite stretchiga och du vill ha så mycket stretch som du bara kan få. (du kan läsa mer om stygn i posten för kjorteln som heter Dags att sy)

 

When you get to the heel-part, don´t sew all the way to the edge, as it will be easier when you get a bit further. Stop about 1 cm from the edge.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

När du kommer till häl-delen så sy inte hela vägen fram till kanten. Det kommer underlätta för dig när du kommer lite längre i sömnaden. Stoppa ungefär 1 cm från kanten.

 

When you have gotten this far, you can either sew down the seam allowance right now, or wait until the foot-part is in place.
On this pair I’ve chosen to sew it down directly.
I want a flat surface, so even if it frays a bit, I won’t fold it in or put a filler thread there. I just sew tighter just under and around the heel-area where the most friction will occur.
I pin tightly, but I start with quite wide space and then put needles in between untill I am happy with how flat it is.
If I stretch it around a curved surface when I pin and sew, it will help. Here I use my finger to stretch the fabric into a smooth shape.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

När du har kommit så här långt så kan du antingen välja att fälla sömmarna direkt eller att vänta tills fotdelen är klar.
På det här paret valde jag att fälla direkt.
Jag vill ha en så plan yta som möjligt så även om tyget fransar sig lite så kommer jag inte vika in sömsmånen eller lägga i fyllnadstråd, utan jag syr bara tätare, speciellt runt hälområdet där det blir mest friktion.
Jag nålar tätt, men  jag börjar med rätt brett mellan nålarna och fyller i emellan tills jag är nöjd med hur plant det är.
Om jag sträcker tyget över något rundat när jag nålar och syr så kommer det att hjälpa. Här har jag använt mitt finger för att sträcka tyget till en slät form.

(and pin a bit tighter)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

(och så nålar vi lite tätare)

Patternmaking for hose / mönsterskapande för hosor

Finally…
I´ve been stuck with a couple of other items I needed to sew, but now I’m on the right track again 

If you like to have the well fitted hose you can see in the manuscripts, then you need to make a toile.
Take an old sheet or other wowen fabric.
For my husbands hose I used a fullsize old sheet and started by letting him hold the corner of the sheet in the hight he wanted to have his hose.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Äntligen…
Jag har fastnat med lite annan sömnad men nu är jag på rätt spår igen 

Om du vill ha dom välsittande hosor som du kan se på manuskriptbilderna så måste du göra en toile.
Ta ett gammalt lakan eller något annat vävt tyg.
För makens hosor använde jag ett fullstort gammalt lakan och började genom att låta honom hålla hörnet av lakanet i den höjd han ville att hosorna skulle vara.

 

Then I pull the fabric to the back of the leg, while he is still holding on to the corner of the sheet, and start pinning it as smooth and tight as I can get it.
I found it easier to make a good toile if you have the right kind of underweare so therefore he has the braies on.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Jag drar tyget mot baksidan av benet medan han fortfarande håller i hörnet på lakanet och börjar nåla det så slätt och tight som jag kan få det.
Jag har märkt att det är lättare att få en bra toile om man har rätt underkläder så därför har han sina brokor på sig.

 

About here… I remembered that I already had a toile, so i switched to that one (no need to cut up any more fabric then you need to   )

When you have pinned all way down you can either say that you are happy with it, mark out where the pins are on both sides (both front and back of the pins. Where you are going to sew later on) and trim off the excess fabric. Or you can take a needle and thread and tack it togeather so that the one in the toile can test it out without being pricked by the pins, can he sit, walk and so on?
I recommend the latter.
My pattern goes all the way down under the heel so it is much simpler to tack it together with needle and thread around the heel.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ungefär här… kom jag på att jag redan hade en toile, så jag bytte till den (onödigt att klippa upp mer tyg än man måste  )

När du har nålat hela vägen ner så kan du antingen säga att du är nöjd med det, märka ut vart nålarna är på båda sidor (alltså båda sidorna där du ser nålar och där du senare kommer sy) och klippa bort överflödigt tyg. Eller så kan du ta nål och tråd och tråckla ihop det så att den som är i toilen kan testa att sätta sig, gå osv utan att sticka sig på nålarna, kan han röra sig i den?
Jag rekommenderar att man tråcklar om man inte är helt säker på att det här kommer funka.
Mitt mönster går hela vägen ner under hälen och det är så mycket lättare att tråckla den biten än att nåla.

 

Since this is the old pattern for the blue hose on the other leg, I know that it fits, so I didn’t pin it around the heel, but I tried to show how it will curv around it.

When you are happy with the fit and how you can move in it, it is time to cut out the fabric.
For my husband I only do one toile for one leg and use for both. But for my knee high hose I need to make a toile for each leg since my legs aren’t the same shape. So if you have one knee that is thicker or one calf or… Well do a toile for each one. It doesn’t take that long to do, but it will look much nicer.

As I don’t have two patterns here, I made a copy in a cheap paper for patternmaking. That helps in positioning the legs on the fabric.

You want to go across the grain of the fabric with the front center of the hose. This will make the fabric a bit stretchy.
Notice that I haven’t made any toile for the foot, and I won’t do it later. I’ll show you how I do it and then you can decide if you want to do a mockup or do it on the fly as I do 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Eftersom det här är det gamla mönstret för den blåa hosan på andra benet så vet jag ju att det passar så jag nålade inte fast den runt hälen, men jag försökte visa hur tyget kommer böja sig runt.

När du är nöjd med passformen och hur det går att röra sig i det så är det dags att klippa ut tyget.
Till maken gör jag bara en toile för ena benet och använder det som mall för båda. Men för mina knähöga hosor behöver jag göra två toiler, en för varje ben eftersom mina ben inte har samma form. Så om du har ett knä som är tjockare än det andra eller om du har en tjockare vad så gör två toiler, det tar inte så mycket längre tid att göra men det kommer se mycket bättre ut när det är klart.

Eftersom jag inte hade två tolier här att lägga på tyget så gjorde jag en kopia i billigt mönsterpapper. Det hjälper när man ska positionera mönstret på tyget.

Du ska lägga ut delarna på skrå (dvs diagonalt över trådriktningen) för att få ut så mycket stretch som möjligt.
Och som du nog har sett så har jag inte gjort en toile för fotdelen, vilket jag inte kommer göra heller.
Jag kommer visa hur jag gör längre fram, så kan du själv bestämma om du vill göra en testbit eller köra direkt som jag gör 

 

Remember…
Don’t forget the seam allowance when you cut it out.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Glöm inte sömsmånen nu när du klipper ut delarna.

I like cookies. Have a few while you are browsing my page.