Time to get started / Dags att börja

It is time to start to sew the leg-part of the hose, so start by pinning the edges.
Then use backstitches to sew it together as they are a bit stretchy and you want as much stretch as you can get (you can read more about stitches in the post for the kirtle that is name Time to sew).

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nu är det dags att sy ihop kanten på ben-delen. Så börja med att nåla.
Sen använder du efterstygn för att sy ihop det eftersom att dom stygnen är lite stretchiga och du vill ha så mycket stretch som du bara kan få. (du kan läsa mer om stygn i posten för kjorteln som heter Dags att sy)

 

When you get to the heel-part, don´t sew all the way to the edge, as it will be easier when you get a bit further. Stop about 1 cm from the edge.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

När du kommer till häl-delen så sy inte hela vägen fram till kanten. Det kommer underlätta för dig när du kommer lite längre i sömnaden. Stoppa ungefär 1 cm från kanten.

 

When you have gotten this far, you can either sew down the seam allowance right now, or wait until the foot-part is in place.
On this pair I’ve chosen to sew it down directly.
I want a flat surface, so even if it frays a bit, I won’t fold it in or put a filler thread there. I just sew tighter just under and around the heel-area where the most friction will occur.
I pin tightly, but I start with quite wide space and then put needles in between untill I am happy with how flat it is.
If I stretch it around a curved surface when I pin and sew, it will help. Here I use my finger to stretch the fabric into a smooth shape.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

När du har kommit så här långt så kan du antingen välja att fälla sömmarna direkt eller att vänta tills fotdelen är klar.
På det här paret valde jag att fälla direkt.
Jag vill ha en så plan yta som möjligt så även om tyget fransar sig lite så kommer jag inte vika in sömsmånen eller lägga i fyllnadstråd, utan jag syr bara tätare, speciellt runt hälområdet där det blir mest friktion.
Jag nålar tätt, men  jag börjar med rätt brett mellan nålarna och fyller i emellan tills jag är nöjd med hur plant det är.
Om jag sträcker tyget över något rundat när jag nålar och syr så kommer det att hjälpa. Här har jag använt mitt finger för att sträcka tyget till en slät form.

(and pin a bit tighter)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

(och så nålar vi lite tätare)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

I like cookies. Have a few while you are browsing my page.