Making it nice and flat / Att få det platt och fint

A seam under the foot? That sounds quite inconvenient – right?

Well, it can be. And it can be quite nice.
I found that a wider seam allowance makes it nicer, since you almost get the feeling of having a nice felted sole under the foot.

So how do you make it flat? You are going to have a ”crossing” under the foot were the seams meet.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

En söm under foten? Det låter rätt obkevämt – eller hur?

Tja, det kan det vara. Och det kan vara rätt trevligt också.
Jag har märkt att om jag använder en bredare sömsmån så blir det skönare eftersom du nästan får känslan av att ha en filtad sula under foten.

Så hur får du det platt? Du kommer ju att ha en ”korsning” under foten där sömmarna möts.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

I basically just trim off access fabric, leaving as little as the fabric can handle.
If the fabric freys – I leave more…
So, cut of the corners where the seams meet, fold them in and sew them down with narrow stitching.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Praktiskt taget så trimmar jag bara bort överflödigt tyg och lämnar så lite det bara går för tygets räkning.
Om tyget fransar sig – så lämnar jag mer…
Så, klipp bort hörnen där sömmarna möts, vik in dom och sy ner dom med täta stygn.

 

 

This is an old picture of my first hose – not so nice stitching 
But you can see the finished crossing better here.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Det här är en gammal bild på min första hosa – så inte så snygga stygn 
Men du kan se det slutgiltiga resultatet bättre här.

 

So, that is under the foot. How about on the top?
Just cut straight to the seam on the foot-part, but not all the way in, leave a couple mm.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Så, det är under foten. Hur gör man ovanpå då?
Klipp rakt mot sömmen på fot-delen, men inte hela vägen in, lämna några mm.

Then just spread the edges apart when you sew the seam allowance down.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sen delar du bara på snittet när du syr ner sömsmånen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

I like cookies. Have a few while you are browsing my page.