Caring for your items / Att ta hand om dina saker

I don’t need to invent the wheel. There are some really good tutorials out there about how to wash your linnen and airing out your woolen clothes etc.
Some I have linked before under Material care.

But after Visby my yellow kirtle had a lot of large dark spots at the hem. And after rinsing the feet of my hose in a liter of water in the middle of the medieval week and finding almost half a deciliter of clay at the bottom of the sink… Well let’s just say that I thought that I needed to do more then airing out the kirtle after that 

I started by soaking the hem, no washing detergent or anything.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Jag behöver inte uppfinna hjulet. Det finns flera riktigt bra tutorials på nätet angående hur man tvättar linne på bästa sätt och hur man ska vädra ylle och förvara det osv.
Några har jag redan länkat till i avsnittet om materialvård.

Men efter Visby så var min gula kjortel inte så gul runt fållen längre, den hade stora mörka och skapra fläckar. Och efter att ha sköljt upp fötterna på mina hosor efter halva medeltidsveckan i en liter vatten och hittat ungefär en halv dl lera i botten av handfatet så kände jag att jag behövde göra mer än bara vädra kjorteln denna gång. 

Jag började med att blötlägga fållen, inget tvättmedel eller något annat.

 

 

 

The white piece of cardboard is only for comparison. This water is after the first wash of the entire kirtle with detergent.
I dont rub the fabric, I just move it around in the water and try to force the water trough the fabric.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Den vita kartongbiten är bara som referens. Det här vattnet är efter första tvätten av hela kjorteln med tvättmedel.
Jag gnuggar inte tyget utan rör bara runt det i vattnet och försöker tvinga vattnet genom tyget.

 

 

This is the second time with detergent.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Andra omgången med tvättmedel.

 

 

After first rinse.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Efter första sköljningen.

 

 

Three times is the charm   I find myself satisfied

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tredje sköljvattnet och jag anser mig nöjd 

 

This is how compleatly cleen water looks with the same lighting and on the same floor, in the same place.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Så här ser det ut med rent vatten i samma miljö och samma ljussättning.

 

So remember to sometimes give your gear a rinse even if you air them out as you should. The dirt particles will otherwise rub on the fibers and weaken them so you end up shortening the lifespand of your clothing.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Så kom ihåg att skölja upp dina saker ibland, även om du sköter dom enligt konstens alla regler med vädring mm. Smutspartiklarna vill annars ligga och gnaga på fibrerna i kläderna och förkorta deras livslängd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

I like cookies. Have a few while you are browsing my page.