Just one kirtle? / Bara en kjortel?

What would you say if I said that you can use the same kirtle no matter what period you recreate?
At least between the viking age and to the end of the 15th century.
Well, at least if you recreate a woman. For men it can be a little more difficult since the length of the kirtle changed trough the ages.  But kneelength could be ok as long as you don’t attend a high demand event.

How could it be possible?
I will try to show you, the part for us girls anyway

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vad skulle du säga om jag sa att du kan använda samma kjortel oavsett vilken tidsepok du återskapar?
Åtminstone mellan vikingatid och slutet av 1400-talet.
Nåja, om du återskapar en kvinna så stämmer det i alla fall. För män kan det vara lite krångligare eftersom längden på kjorteln varierade mellan århundradena. Men knälängd kan funka så länge du inte besöker några högkravsevent i alla fall.

Hur kan det här stämma?
Jag ska försöka visa dig, i alla fall tjej-biten

This is me as a viking. The green kirtle is borrowed, the yellow kirtle is sewn in the same way as the kirtle I sewn earlier in this blog. It is the yellow kirtle, sewn by ”square pieces and gussets-principal”,  that you will see in all the pictures that follows.
I just change accessories and hairstyle in the pictures.

My friend who made this project with me, is Annie Rosén.
She makes beautiful jewelry (wich you can find here) but also beautiful pictures
When we met at Medieval week this year (2015) and started talking about this idea, we couldn’t let it go.
So here it is

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Det här är jag som viking. Den gröna kjorteln har jag lånat och den gula kjorteln är den som kommer finnas med på alla bilder i denna post. Den är sydd på samma sätt som kjorteln jag bloggade om tidigare här. Det vill säga med ”raka stycken och kilar-principen”.
Det enda jag gör på följande bilder är att ändra frisyr och byta accessoarer.

Min vän och kompanjon i detta projekt är Annie Rosén.
Hon gör vackra smycken (som du kan hitta här) men även vackra bilder
När vi träffades på medeltidsveckan i år (2015) och kom in på den här idén så kunde vi inte släppa den.
Och nu är den här

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ok, lets get started then

First out is a picture from about 1250. You can find the original in the Maciejowski-bible (from France)

Spot the difference?
Ok my kirtle could have been a bit longer I don’t quite get that bulk at the belt (as you will notice on later pictures) but the style of the kirtle is spot on.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ok… då börjar vi

Vi börjar med en bild från mitten av 1200-talet Originalet kan hittas i Maciejowski-bibeln (från Frankrike)

Finn fem fel?
Ok, min kjortel kunde ha varit en bra bit längre. Jag får liksom inte riktigt det där pöset vid bältet (som du även kommer märka i senare bilder) men stilen på kjorteln stämmer på pricken.

 

Next picture is dated to 1300-1325 and can be found in Breviary of Chertsey Abbey, England.

Look what a different hairstyle and/or headgear will do…

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nästa bild är daterad till 1300-1325 och originalet kan hittas i  Breviary of Chertsey Abbey, England

Se vilken skillnad en annan frisyr och/eller huvudbonad gör…

And now we move to France in 1340-1350 where we find this image in Roman en Prose de Lancelot du Lac.

My wonderful dog is the best accessory  but the dress still fits fine. Here under an sleeveles surcote.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi förflyttar oss till 1340-1350 och Frankrike där vi hittar denna bild i Roman en Prose de Lancelot du Lac.

Min underbara hund är den bästa accessoaren  men klänningen funkar fortfarande. Här har jag även en ärmlös surcot över den.

In Germany it could look like this in 1360. The manuscript is Speculum humanae salvationis.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Året är 1360 och platsen är Tyskland, manuskriptet är Speculum humanae salvationis.

In 1412-1416 a picture from the French almanac could look like this. Source Très Riches Heures du Duc de Berry

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1412-1416 kunde en almanacka se ut på det här sättet. Très Riches Heures du Duc de Berry, Frankrike

And now for the last picture. It is 1476 and the manuscriptis Livre de la chasse.
We could have found more pictures (there are so many to choose from where theese kind of kirtle is plausible) but we thought that you could try a bit on your own.
Don’t forget to show your own pictures in the comments

Remember, we don´t know wich patterns these kirtles are sewn from. But, as you can see… It works just fine with this kind

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Här har vi då sista bilden. Året är 1476 och manuskriptet är Livre de la chasse.
Vi kunde säkert hittat och återskapat fler bilder (det finns så många att välja mellan där den här typen av kjortel är möjlig/ trolig) men här någonstans tänkte vi att ni själva skulle få försöka

Kom ihåg, vi vet inte vilka mönster dessa kjortlar på bilderna är sydda efter, men som du kan se så passar vår typ av kjortel in helt perfekt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

I like cookies. Have a few while you are browsing my page.