A recap about the hose / Uppföljning av hosorna

A good friend did a tutorial on hosemaking and we do these the same way.
So if something is unclear in my sew-along, perhaps you can find the answer here 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

En god vän har också gjort en tutorial angående att sy hosor, och vi syr våra på samma sätt.
Så om ni tyckte att något var oklart i min sew-along så kanske ni kan hitta svaret här 

 

A quick tutorial on hose making 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

I also got a question about how the seams looks and where they sit under the foot.
I’ve tried to take a photo, but I can’t get a good image of the seams, so I made a drawing instead…
The red outline is supposed to be the edge of the hose as seen from the sole of the foot.
The blue dotted lines is the seams.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Jag har också fått en fråga om hur sömmarna ser ut och hamnar under foten.
Jag har försökt att fota, men jag får inte till någon bra bild på sömmarna, så nu har jag ritat istället…
Den röda linjen ska försöka visa hur hosan ser ut, sett från undersidan av foten.
De blåa prickade linjerna är sömmarna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

I like cookies. Have a few while you are browsing my page.