Dead man walking…

I might sound grim, but that is what my dear husband will be at Battle of Wisby this summer.
He will join in the fight as cannon fodder, and will “die” at the beginning of the fight (and then hope for good weather so he can take a nice nap or sunbathe until the fighting is over  )
Off course there won’t actually be any cannons, but it still is the correct term for those who is sent out to die in the battlefield.

So, why will he be cannon fodder and not participate in the actual fighting?

Well…
A little over two years ago I asked him if he wanted to fight in the BoW-reenactment and he said:
– eeeeh, well… maby it would be fun?!
So I told him that he had to make his mind up as we needed to make some kind of armour for him in that case and it could be quite costly if we had to buy most of it. So he would think about it.

A little mor then one year ago I asked him again and said that he in that case could not fight with a sword because I would not have time to make all the gear he would need, so if he wanted to participate he would have to be a bowsman. And the answer was:
– that sounds quite fun, I will check my bow and find out what helmet I need…

Last year in October/November (after trying to find everything he needed to be a bowsman) I said that time was running out, would he like to be a bowsman, didn’t he want to participate at all or did he just want to be canon fodder?

– cannon fodder? That sounds great

*sigh*
So for chrismas he got a secret helmet (cervellier) and a new kirtle and now he is quite engaged.
He is planning to practise “dyeing spectacularly” as soon as the snow is gone and the grass is dry. As both him and I have practised ju-jitsu, we know how to fall, and to fall BIG without hurting ourselves. The thought is an arrow to the back while running (perhaps while delivering the message that the Danish is comeing, or running from the battlefield. But some more “deaths” will be rehersed to.

I hope to se many more that like to participate as cannon fodder.

If you sew your clothes as i show in the sew-alongs, you will be fine.
If you don’t have correct shoes, you can sew a piece of leather to the sole of your hose. The only safety demand is that you have a helmet suitable for 1360 Sweden… We chose the secret as it doesn’t have a brim, so it is more comfortable after you “died” and lay on the ground, but the cettlehelmet is fine to.
I will try to make a tutorial as soon as I can for making the brailles, but until then, here is a drawing of how to think when you make the pattern if you do not want to wait

Join the official battle of wisby page and perhaps we can ask for special event/group for those who want to be cannon fodder.
It is an important role, it won’t look as great without masses of people that “die” duriing the battle…
The more the merrier
Join in the fun

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dead man walking…

 

Ok det låter lite grymt, men det är precis vad min käre make kommer att vara på Battle of Wisby nu i sommar.
Han kommer att delta i striden som kanonmat, och kommer att ”dö” i början av striden (och vi hoppas på gott väder så att han kan ta en liten middagslur eller sola tills striden är över  )
Självklart kommer det inte finnas några riktiga kanoner på slagfältet, men termen kanonmat är ändå korrekt för de som sänds ut på slagfältet för att dö.

Så, varför vill han vara kanonmat och inte delta i själva striden?

Nå…
För lite mer än 2 år sedan så frågade jag honom om han ville delta i BoW-striden och han sa:
– eeeh, tja, kanske det skulle vara kul?!Så jag sa åt honom att han måste bestämma sig eftersom vi måste fixa någon sorts rustning åt honom i så fall och det kan bli rätt kostsamt om vi måste köpa det mesta. Så han skulle fundera på det.

Lite över ett år sedan frågade jag honom igen, och sa att han nu inte kunde få slåss med svärd eftersom jag inte skulle ha tid att tillverka all utrustning han behövde för det, så om han ville delta så skulle han få vara bågskytt. Och svaret blev:
– Det låter rätt kul, jag ska kolla min båge och kolla upp vilken typ av hjälm jag behöver…

Förra året i Oktober/November (efter att försökt hitta allt han behövde för att vara bågskytt) så sa jag att tiden för det rinner ut, ville han vara bågskytt, ville han inte delta alls eller ville han bara vara kanonmat?
– kanonmat? Det låter toppen

*suck*
Så i julklapp fick han en secret hjälm (cervellier) och en ny kjortel och nu är han riktigt engagerad.
Han planerar att öva på att ”dö spektakulärt” så snart snön är borta och gräsmattan har torkat upp. Tanken är att bli skjuten i ryggen av en pilbåge medan han springer (kanske är det han som kommer och skriker att Dansken kommer, eller kanske är han den där som avviker från slagfältet. Men några fler sätt att ”dö” kommer bli inövade också)

Jag hoppas att många fler vill delta som kanonmat.

Om du syr dina kläder på sättet jag visar i mina sew-alongs så är du på rätt bana.
Om du inte har korrekta skor så kan du sy på lädersulor på dina hosor. Det enda säkerhetskravet för kanonmat är att du har en hjälm som är passande för 1360-talets Sverige… Vi valde secrethjälmen eftersom den inte har något brätte och det kommer antagligen vara skönt när man har ”dött” och ligger ner på fältet, men kittelhjälmen funkar också.
Jag ska försöka göra en tutorial så fort jag kan för hur man gör brokor, men tills dess så får ni en teckning om hur man kan tänka när man gör mönster och syr dom om ni inte vill vänta

Gå med på The official battle of wisby -sidan så kanske vi kan be om ett speciellt event/grupp för dom som vill vara kanonmat.
Det är en viktig roll, det kommer inte alls se lika bra ut om det inte är mängder med människor som ”dör”under striden…

Ju fler destå bättre
Kom igen, det kommer att bli kul

 

Unfortunately I only had this with Swedish text, but I hope that you get the picture so to say

My dear husband, all geared up.
Showing both the christmas presents (kirtle and helmet) and the hose from the last sew-along.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kära maken, i full utrustning.
Här ser man både julklappskjorteln och hjälmen, samt hosorna från förra sew-alongen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

I like cookies. Have a few while you are browsing my page.